Uw spaargeld in beweging brengen?

Download de informatiebrochure

Beleg in de vastgoedfondsen van CORUM

Krijg maandelijks uw potentiële dividend uitbetaald of herbeleg dit in nieuwe CORUM-aandelen
(niet gegarandeerd)

Sterke formule van risicospreiding

17

6

Landen

Sectoren

100.000+

200+

Aandeelhouders

Vastgoedobjecten

*Bruto dividend: een percentage van de winst uitgekeerd aan de aandeelhouders, vóór Franse en buitenlandse belastingen, exclusief de netto waardestijging van het aandeel.

*CORUM Asset Management is verantwoordelijk voor de verwerking van de in dit formulier verzamelde gegevens, zoals gedefinieerd in de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Deze gegevens zullen door CORUM BV worden gebruikt om te reageren op uw verzoek en alleen voor dit doel. U beschikt over specifieke rechten met betrekking tot deze gegevens, in het bijzonder het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens in te trekken, die u te allen tijde kunt uitoefenen bij CORUM Asset Management door een e-mail te sturen naar dpo@corum-am.com Voor meer informatie over uw rechten verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.

CORUM-aandelen zijn een vastgoedbelegging. Zoals geldt voor elke vastgoedbelegging, betreft dit een langetermijnbelegging met een beperkte liquiditeit. Er bestaat een risico op kapitaalverlies, het inkomen is niet gegarandeerd en is afhankelijk van ontwikkelingen van de vastgoedmarkten en valutakoersen. Wij adviseren een beleggingshorizon van minimaal 10 jaar. Resultaten uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Voordat u gaat investeren, dient u te controleren of de belegging bij uw financiële situatie past.

Onze Vastgoedfondsen

Regio vastgoed: wereldwijd
(excl. Frankrijk)

Regio vastgoed: eurozone

11,01%

Totaal bruto rendement in 2022*

9,14%

Totaal bruto rendement in 2022*

5,97%

6,88%

Rendement uitgekeerd in 2022*

Rendement uitgekeerd in 2022*

4,13%

3,17%

Waardestijging aandeel in 2022

Waardestijging aandeel in 2022

Jaarlijkse rendementsdoelstelling sinds 2012 overstegen (niet gegarandeerd)

Jaarlijkse rendementsdoelstelling sinds 2017 overstegen (niet gegarandeerd)

Aandeelkoers: €195
(incl. kosten en inschrijfcommissie)

Aandeelkoers: €1.135
(incl. kosten en inschrijfcommissie)

€1.5+ miljard geïnvesteerd vermogen in meer dan 70 vastgoedobjecten

€2.5+ miljard geïnvesteerd vermogen in meer dan 150 vastgoedobjecten

45.000+ aandeelhouders sinds 2012

40.000+ aandeelhouders sinds 2017

Spreiding over 13 landen

Spreiding over 12 landen

Sectoren: kantoren, winkels, industrie, hotels, logistiek en zorg

Sectoren: kantoren, winkels, industrie, zorg en logistiek

*Bruto totaal rendement: het bruto dividend inclusief de waardestijging van het aandeel.

*Uitgekeerd rendement 2022: Het bruto dividend, een percentage van de winst uitgekeerd aan de aandeelhouders, vóór Franse en buitenlandse belastingen, exclusief de netto waardestijging van het aandeel.

CORUM aandelen zijn een vastgoedbelegging. Zoals geldt voor elke vastgoedbelegging, betreft dit een langetermijnbelegging. De liquiditeit is beperkt en de beleggingshorizon is 10 jaar. Er bestaat een risico op kapitaalverlies, inkomsten zijn niet gegarandeerd en zijn afhankelijk van de ontwikkeling van zowel de vastgoedmarkt als de wisselkoersen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.

Hoe werkt het?

CORUM is sinds 2012 actief op de commerciële vastgoedmarkt en beheert vastgoed in 17 landen en 6 sectoren, om zo onder andere de risico’s te spreiden en stabiel potentieel rendement te bieden. Met ruim 200 gedreven professionals, verdeeld over 7 internationale vestigingen, beheren wij onze wereldwijde vastgoedportefeuille. 

De in-house teams van CORUM zorgen ervoor dat het vastgoed wordt aangekocht, in optimale staat is en er een langetermijnrelatie met de huurders wordt opgebouwd.

Waarom beleggen in vastgoed met CORUM?

Sinds de oprichting onderhouden we een onberispelijke track record, elke rendementsdoelstelling is tot nog toe jaarlijks overstegen (niet gegarandeerd). We streven er altijd naar om de marktbewegingen om te zetten in een groei van het rendement. Solide huurders en de wereldwijde spreiding van de vastgoedportefeuille zorgen ervoor dat we risico’s spreiden en ons onderscheiden van andere spelers in de markt.


Om u adequaat te helpen op een tijdstip dat u het beste uitkomt, kunt u na het downloaden van de brochure een belafspraak inplannen met een van onze adviseurs.

Award-winning fondsen met een bewezen track record

Of u nou voor CORUM Origin of CORUM XL kiest, beide fondsen zijn award-winning. Het succes van deze fondsen is mede te danken aan onze ‘’out of the box’’ aanpak. Wij investeren namelijk gediversifieerd: in 6 sectoren, verspreid over 

17 landen en 5 valuta wereldwijd.

© 2022 All Rights Reserved

Herengracht 338 - 1016 CG Amsterdam