Uw spaargeld in beweging brengen?

Vraag geheel vrijblijvend meer informatie aan

Beleg in de vastgoedfondsen van Corum

Krijg maandelijks uw potentiële dividend uitbetaald of herbeleg dit in nieuwe Corum-aandelen.

€2,5 MLD

Belegd vermogen

6

Sectoren

16

Landen

45K

Aandeelhouders

Corum investeert wereldwijd in commercieel vastgoed.

*Bruto dividend: een percentage van de winst uitgekeerd aan de aandeelhouders, vóór Franse en buitenlandse belastingen, exclusief de netto waardestijging van het aandeel.

*Corum Asset Management is verantwoordelijk voor de verwerking van de in dit formulier verzamelde gegevens, zoals gedefinieerd in de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Deze gegevens zullen door CORUM BV worden gebruikt om te reageren op uw verzoek en alleen voor dit doel. U beschikt over specifieke rechten met betrekking tot deze gegevens, in het bijzonder het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens in te trekken, die u te allen tijde kunt uitoefenen bij Corum Asset Management door een e-mail te sturen naar dpo@corum-am.com Voor meer informatie over uw rechten verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.

Corum-aandelen zijn een vastgoedbelegging. Zoals geldt voor elke vastgoedbelegging, betreft dit een langetermijnbelegging met een risico op kapitaalverlies door veranderingen in de vastgoedmarkten en valutakoersen.

Regio vastgoed: eurozone

Deelname vanaf €1.090 per aandeel

Sectoren: kantoren, winkels, industrie, hotels, logistiek en gezondheidszorg

Bruto dividend uitgekeerd in 2019*

€1,87 miljard geïnvesteerd vermogen

Opgericht in 2012

Vastgoed in 13 landen

Regio vastgoed: wereldwijd
(excl. Frankrijk)

Deelname vanaf €189 per aandeel

Sectoren: kantoren, winkels, industrie
en hotels

Bruto dividend uitgekeerd in 2019*

€645 miljoen geïnvesteerd vermogen

Opgericht in 2017

Vastgoed in 11 landen

Onze Vastgoedfondsen

Waardestijging aandeel in 2019

Potentiële waardestijging in 2020

+%

6,26%

6,25%

+1,40%

*Bruto dividend: een percentage van de winst uitgekeerd aan de aandeelhouders, vóór Franse en buitenlandse belastingen, exclusief de netto waardestijging van het aandeel.

Corum-aandelen zijn een vastgoedbelegging. Zoals geldt voor elke vastgoedbelegging, betreft dit een langetermijnbelegging. De liquiditeit is beperkt en de beleggingshorizon is 10 jaar. Er bestaat een risico op kapitaalverlies, inkomsten zijn niet gegarandeerd en zijn afhankelijk van de ontwikkeling van zowel de vastgoedmarkt als de wisselkoersen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.

De Beste Performance in 2018

*Dividendrendement, gedefinieerd als het brutodividend, vóór Franse en buitenlandse inhoudingen, dat uitgekeerd wordt over het jaar 2018 (inclusief het buitengewoon interim-dividend en het gedeelte dat als kapitaalwinst wordt uitgekeerd), gedeeld door de gemiddelde aankoopprijs van het aandeel in het jaar 2018.

Zoals geldt voor elke investering, In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.

Met ruim 100 ervaren en gedreven professionals, beheren wij met onze 6 internationale vestigingen gezamenlijk meer dan 2,5 miljard euro aan activa wereldwijd. Sinds de oprichting in 2011 onderhouden we een onberispelijke track record, elke rendementsdoelstelling is tot nog toe jaarlijks overstegen. Ons doel is om het best renderende vastgoedfonds in de markt te worden en we zijn hard op weg om dit waar te maken.

Corum investeert gediversifieerd; in 6 verschillende sectoren, verspreid over 16 landen en 3 valuta wereldwijd. Daarnaast streven wij er altijd naar om de marktbewegingen om te zetten in een groei van het rendement. De internationale spreiding zorgt er samen met de bovengemiddelde fysieke en financiële bezettingsgraad van onze activa voor dat we risico’s spreiden en ons onderscheiden van andere spelers in de markt.Waarom beleggen in Corum vastgoedfondsen?

Award-winning fondsen met een bewezen track record

Of u nou voor Corum Origin of Corum XL kiest, beide fondsen zijn award-winning. Het succes van deze fondsen is mede te danken aan onze ‘’out of the box’’ aanpak. Wij investeren namelijk gediversifieerd: in 6 sectoren, verspreid over 

16 landen wereldwijd en in 3 valuta’s.

Vraag geheel vrijblijvend meer informatie aan

Ontdek de nieuwe manier

van beleggen met Corum

*Corum Asset Management is verantwoordelijk voor de verwerking van de in dit formulier verzamelde gegevens, zoals gedefinieerd in de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Deze gegevens zullen door CORUM BV worden gebruikt om te reageren op uw verzoek en alleen voor dit doel. U beschikt over specifieke rechten met betrekking tot deze gegevens, in het bijzonder het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens in te trekken, die u te allen tijde kunt uitoefenen bij Corum Asset Management door een e-mail te sturen naar dpo@corum-am.com Voor meer informatie over uw rechten verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.

Corum-aandelen zijn een vastgoedbelegging. Zoals geldt voor elke vastgoedbelegging, betreft dit een langetermijnbelegging met een risico op kapitaalverlies door veranderingen in de vastgoedmarkten en valutakoersen.

© 2019 All Rights Reserved.

Herengracht 338 - 1016 CG Amsterdam