Krijg maandelijks uw potentiële dividend uitbetaald

Het potentiële dividend komt voort uit de huuropbrengsten van onze huurders en wordt door CORUM maandelijks uitbetaald.

Gediversifieerd beleggen in vastgoed

Vraag geheel vrijblijvend meer informatie aan

Herbeleg uw potentiële dividend in nieuwe CORUM aandelen

Bouw moeiteloos een vastgoedportefeuille op door uw potentiële dividend te herinvesteren in nieuwe aandelen.

Plan een automatische investering vanaf €50 per maand

Met het periodiek investeringsplan kunt u vanaf €50 per maand op uw eigen tempo investeren, indien tenminste één aandeel wordt aangehouden.

In 6 sectoren & 16 landen wereldwijd

Beleggen in vastgoed zonder de zorgen van vastgoedbeheer

Ons professionele in-house team zorgt ervoor dat het vastgoed wordt aangekocht, in optimale staat is en er een langetermijnrelatie met de huurders wordt opgebouwd.

*CORUM Asset Management is verantwoordelijk voor de verwerking van de in dit formulier verzamelde gegevens, zoals gedefinieerd in de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Deze gegevens zullen door CORUM BV worden gebruikt om te reageren op uw verzoek en alleen voor dit doel. U beschikt over specifieke rechten met betrekking tot deze gegevens, in het bijzonder het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens in te trekken, die u te allen tijde kunt uitoefenen bij CORUM Asset Management door een e-mail te sturen naar dpo@corum-am.com Voor meer informatie over uw rechten verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.

CORUM aandelen zijn een vastgoedbelegging. Zoals geldt voor elke vastgoedbelegging, betreft dit een langetermijnbelegging met een risico op kapitaalverlies door veranderingen in de vastgoedmarkten en valutakoersen.

Regio vastgoed: eurozone

Deelname vanaf €1.090 per aandeel

Sectoren: kantoren, winkels, industrie, hotels, logistiek en gezondheidszorg

Bruto dividend uitgekeerd in 2019*

€1,87 miljard geïnvesteerd vermogen

Opgericht in 2012

Vastgoed in 13 landen

Regio vastgoed: wereldwijd
(excl. Frankrijk)

Deelname vanaf €189 per aandeel

Sectoren: kantoren, winkels, industrie
en hotels

Bruto dividend uitgekeerd in 2019*

€645 miljoen geïnvesteerd vermogen

Opgericht in 2017

Vastgoed in 11 landen

Onze Vastgoedfondsen

Waardestijging aandeel in 2019

Potentiële toekomstige waardestijging

+%

6,26%

6,25%

+1,4%

*Bruto dividend: een percentage van de winst uitgekeerd aan de aandeelhouders, vóór Franse en buitenlandse belastingen, exclusief de netto waardestijging van het aandeel.

CORUM aandelen zijn een vastgoedbelegging. Zoals geldt voor elke vastgoedbelegging, betreft dit een langetermijnbelegging. De liquiditeit is beperkt en de beleggingshorizon is 10 jaar. Er bestaat een risico op kapitaalverlies, inkomsten zijn niet gegarandeerd en zijn afhankelijk van de ontwikkeling van zowel de vastgoedmarkt als de wisselkoersen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.

Hoe werkt het?

CORUM is in acht jaar tijd uitgegroeid tot een van de internationale marktleiders in investeringsoplossingen. Met inmiddels zo’n 120 ervaren en gedreven professionals, beheert CORUM met zijn 6 internationale vestigingen gezamenlijk meer dan 2,5 miljard euro aan activa wereldwijd. Sinds de oprichting in 2011 onderhouden we een onberispelijke track record, elke rendementsdoelstelling is tot nog toe jaarlijks overstegen. 

CORUM investeert gediversifieerd; in 6 verschillende sectoren, verspreid over 16 landen en 4 valuta wereldwijd. Daarnaast streven wij er altijd naar om de marktbewegingen om te zetten in een groei van het rendement. 

De internationale spreiding zorgt er samen met de bovengemiddelde fysieke en financiële bezettingsgraad

van onze activa voor dat we risico’s spreiden en ons onderscheiden van andere spelers in de markt.


Waarom beleggen in de vastgoedfondsen van CORUM?

Award-winning fondsen met een bewezen track record

Of u nou voor CORUM Origin of CORUM XL kiest, beide fondsen zijn award-winning. Het succes van deze fondsen is mede te danken aan onze ‘’out of the box’’ aanpak en sterke formule van risicospreiding. Wij investeren namelijk gediversifieerd: in 6 sectoren, verspreid over 16 landen wereldwijd en in 4 valuta’s.

Vraag geheel vrijblijvend meer informatie aan

CORUM. Uw vastgoedbelegging. Wereldwijd.

*CORUM Asset Management is verantwoordelijk voor de verwerking van de in dit formulier verzamelde gegevens, zoals gedefinieerd in de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Deze gegevens zullen door CORUM BV worden gebruikt om te reageren op uw verzoek en alleen voor dit doel. U beschikt over specifieke rechten met betrekking tot deze gegevens, in het bijzonder het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens in te trekken, die u te allen tijde kunt uitoefenen bij CORUM Asset Management door een e-mail te sturen naar dpo@corum-am.com Voor meer informatie over uw rechten verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.

CORUM aandelen zijn een vastgoedbelegging. Zoals geldt voor elke vastgoedbelegging, betreft dit een langetermijnbelegging met een risico op kapitaalverlies door veranderingen in de vastgoedmarkten en valutakoersen.

© 2020 All Rights Reserved.

Herengracht 338 - 1016 CG Amsterdam